Ikäkaudet

Uusi partio-ohjelma jakaa partiolaiset viiteen eri ikäkauteen. Lisäksi oman ryhmänsä muodostavat aikuiset, jotka ovat yli 22-vuotiaita partiolaisia.

Läpi partio-ohjelman kulkee ajatus matkanteosta. Elämä on kulkemista, etsimistä ja löytämistä. Matka kulkee erilaisissa maastoissa ja maisemissa, tilanteissa ja tunnelmissa. Siinä missä sudenpentu kulkee vielä lähellä kotipesää, seikkailija kulkee tutkimusmatkailijan lailla jo pidemmällä, ja tarpoja taas ottaa haltuunsa jo haastaviakin maastoja. Samoaja liikkuu tunnustellen eri maastoja, kun vaeltajan kulku on jo päämäärätietoista. www.partio.fi

Sudenpennut ovat noin 7 - 9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa kaksi tehtävään koulutettua aikuista, akelaa. Syksyllä 2014 Nummenpojissa toimii kolme sudenpentulaumaa.

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10–15 hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen vartioon. Seikkailijajoukkuetta johtaa kaksi tehtävään koulutettua aikuista, sampoa. Syksyllä 2014 Nummenpojissa toimii kolme seikkailijajoukkuetta.

 

Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat vartioissa, joissa on 4 – 12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa kaksi samoajaikäistä vertaisjohtajaa, joiden tukena toimii aikuinen luotsi. Syksyllä 2014 Nummenpojissa toimii neljä tarpojavartiota.

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia, jotka kokoontuvat 4 – 12 samoajan vartioissa. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Aikuinen luotsi suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa ja tukee häntä tehtävässään. Syksyllä 2014 Nummenpojissa toimii yksi samoajavartio.

Vaeltajat ovat 18–22-vuotiaita, jotka toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajavartio on yhteisryhmä, jossa on 3 – 5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.

Partio on myös aikuisille!

Nummenpoikien uuden tulemisen taustalla ratkaiseva rooli on aikuisena mukaan toimintaan tulleilla viikkotoiminnan vetäjillä. Uuden ikäkausiohjelman mukaisesti nuorimpien partiolaisten, eli sudenpentujen ja seikkailijoiden, vetovastuu on lähtökohtaisesti aikuisilla.